GARANTIPOLICY – ASHER

GARANTIPOLICY

Asher garanti gäller endast 6 månader efter inköpsdagen. Produktgarantin gäller endast ursprungliga produktionsfel, dvs. inte fel som uppstår vid egen förändring av varans funktion eller utseende. Kundens kvitto gäller som garantibevis. Vi kommer inte att byta ut den mot en ny. Kom ihåg, vi garanterar inte alltid att vi kan fixa det, men vi har ingenjörer specifikt inom detta området för att titta på felet. Vid fel som täcks av garantin kommer produkten att skickas på reparation/service, därför måste du skicka den med post till: Månadsvägen 66, 177 40 Järfälla. Detta innebär att du som köpparen står för fraktkostnader.

 

Kom ihåg att det är Inte alla varor som har garanti utan bara visa produkter. För att veta om du har garanti på den som du har köpt kontakta oss via email; kundservice@asher.se

Vid åberopande av eventuella produktfel så behöver vi fotografier som tydligt styrker felet. Detta är för att kunna hantera din reklamation på distans och snabbare ge dig den hjälp du behöver i ärendet.

 


Our guarantee policy solely applies for 12 months after the day of your purchase. During these 12 months, if anything technical occurs to the item you have purchased from us, we are going to fix it for you. Please bear in mind that we don't always guarantee that we are able to fix the issue but we have engineers specifically in that field to look at the issue. We also do not replace a faulty one with a new one. For us to take a look at the problem, you need to send the product by post to our warehouse in: Månadsvägen 66, 177 40 Järfälla. All the cost of shipping back and forth is on the buyer. But for the reparation process, you don't require to pay anything.

When you are contacting us regarding product defects, we require to see photographs that confirm the defect. We need that in order to be able to handle your case as quickly as possible. To be able to give you help from distance at first.